• facebook
 • twitter
 • Dla tych o wielkim sercu

  Wiesława Dąbrowska-Macura

  |

  Gość Niedzielny 43/2016

  dodane 20.10.2016 00:00

  Ze wsparcia Funduszy Europejskich mogą korzystać różnego rodzaju fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe, których celem nie jest wypracowanie zysku, a służba jakimś szczytnym ideom.

  Rozwój ekonomii społecznej

  Formą pomocy osobom w trudnej sytuacji jest działalność podmiotów z sektora ekonomii społecznej. Ekonomia społeczna – mówiąc najprościej – to forma działalności gospodarczej łącząca w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Rdzeń tego sektora stanowią tzw. przedsiębiorstwa społeczne. Przykładem takiego przedsiębiorstwa jest Stowarzyszenie „Być razem”, zakładające Domy Wspólnoty, gdzie bezdomni, początkowo wspierani przez stowarzyszenie, przejmują stopniowo odpowiedzialność za prowadzenie przekazanego im we wspólne użytkowanie domu. Podobny charakter ma krakowski pensjonat „U Pana Cogito”, który zatrudnia osoby po kryzysach psychicznych, a zyski ze swojej działalności przeznacza również na rehabilitację osób niepełnosprawnych. Tego rodzaju podmioty zazwyczaj są zakładane i prowadzone przez organizacje pozarządowe. Unijne środki na rozwój tych przedsięwzięć znajdują się w Programie Wiedza Edukacja Rozwój oraz w programach regionalnych. Można się o nie ubiegać za pośrednictwem ośrodka wsparcia ekonomii społecznej. Kontakt do najbliższego ośrodka można znaleźć na stronie www.ekonomiaspoleczna.pl/x/433511?projekt=543995. Informacje o unijnych funduszach na rozwój ekonomii społecznej można znaleźć na stronie www.ekonomiaspoleczna.pl.

  Dla środowiska i kultury

  Pozarządowe organizacje ekologiczne mogą ubiegać się o fundusze na przeprowadzenie kampanii edukacyjnych dotyczących zmian klimatycznych, poprawę świadomości ekologicznej mieszkańców określonego terenu czy obszarów chronionych. Środki na te działania są dostępne w Programie Infrastruktura i Środowisko (www.pois.gov.pl), a dofinansowanie przyznaje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (www.nfosigw.gov.pl). O wsparcie można się także ubiegać za pośrednictwem Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (www.ckps.lasy.gov.pl). Ekologiczne projekty edukacyjne organizacji pozarządowych mogą też liczyć na wsparcie programów regionalnych. Wnioski o dofinansowanie z tego źródła rozpatrują wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej albo urzędy marszałkowskie.

  Organizacje prowadzące działalność związaną z kulturą mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów zakładających poprawę dostępu do swojej działalności oraz uatrakcyjnienie oferty. Na wsparcie większe szanse mają projekty wpływające na ożywienie społeczno-gospodarcze otoczenia, w którym ubiegająca się o dotację organizacja funkcjonuje. Dzięki środkom dostępnym w Programie Infrastruktura i Środowisko pozarządowe organizacje o charakterze kulturalnym mogą rozwijać swoją infrastrukturę oraz poszerzyć działalność. Dla organizacji pozarządowych zarządzających obiektami zabytkowymi o ponadregionalnym znaczeniu w Programie Infrastruktura i Środowisko dostępne są środki na renowację czy przebudowę tych budowli oraz na zachowanie ich otoczenia. Wnioski o dotacje w tym obszarze przyjmuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (www.mkidn.gov.pl).

  Natomiast w Programie Polska Cyfrowa zaplanowano fundusze na cyfryzację zasobów kultury i udostępnienie ich w internecie, o które można ubiegać się w Centrum Projektów Polska Cyfrowa (www.cppc.gov.pl). O te środki organizacje pozarządowe mogą się ubiegać tylko w partnerstwie. Lista instytucji partnerskich znajduje się w szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Polska Cyfrowa.

  Na naukę

  W programach regionalnych środki na wsparcie swoich projektów znajdą organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność związaną z edukacją. Dotację można otrzymać np. na stworzenie nowych miejsc w przedszkolu albo na dodatkowe zajęcia dla dzieci. Na dofinansowanie mogą też liczyć projekty adresowane do uczniów w szkołach wszystkich szczebli – np. dodatkowe kursy językowe czy zajęcia informatyczne, a w szkołach zawodowych – zorganizowanie praktyki u pracodawców albo doradztwo zawodowe. Fundusze dostępne w programach regionalnych wspierają również tzw. kształcenie ustawiczne. Projekty tego typu mogą być skierowane tylko do dorosłych osób bezrobotnych. Powinny one dotyczyć aktywizacji zawodowej bezrobotnych.

  Fundusze Europejskie oferują różnorodne wsparcie dla stowarzyszeń i fundacji. Na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl można znaleźć informacje, jak z tego wsparcia skorzystać. •

  «« | « | 1 | 2 | » | »»
  oceń artykuł Pobieranie..
  Dyskusja zakończona.

  Archiwum projektu

  przewiń w dół