• facebook
 • twitter
 • Nauka dla rozwoju

  Wiesława Dąbrowska-Macura

  |

  GN 47/2017

  dodane 23.11.2017 00:00

  Zastosowanie nowoczesnych technologii produkcji, wprowadzenie na rynek nowych produktów czy zaoferowanie innowacyjnych usług – to zapewnia firmie rozwój. Jak zdobyć na to pieniądze? Skorzystać ze wsparcia Funduszy Europejskich.

  Głównym źródłem finansowego wsparcia innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw jest Program Inteligentny Rozwój. O pieniądze mogą się starać przedsiębiorcy (zarówno ci prowadzący duże firmy, jak i właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw), jednostki naukowe oraz ich konsorcja. Konkursy na projekty starające się o dofinansowanie z Programu Inteligentny Rozwój organizują przede wszystkim Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

  Pomysł, badanie, zastosowanie

  Nowoczesne technologie, innowacyjne produkty czy usługi nie spadają z nieba. Trzeba je najpierw opracować, przeprowadzić nad nimi badania i przetestować przed zastosowaniem w firmie. Pomagają w tym ośrodki naukowo-badawcze współpracujące z przedsiębiorstwami. Można im zlecić przeprowadzenie badań, a związane z tym koszty pokryć z unijnej dotacji. Badania można przeprowadzić też samemu. W takiej sytuacji dofinansowanie można przeznaczyć na zakup infrastruktury badawczej, na którą składa się np. wyposażenie laboratorium oraz na zastosowanie wyników badań w przedsiębiorstwie. Jeśli, jako przedsiębiorca, staramy się o unijne dofinansowanie własnej działalności badawczej, musimy pamiętać, że opracowane innowacyjne rozwiązanie (technologię, produkt czy usługę albo zmianę organizacji pracy) należy wdrożyć w swojej firmie. Można je też sprzedać innemu przedsiębiorstwu lub udzielić licencji na jego wykorzystanie.

  Wsparcie na wdrożenie wyników badań naukowych w firmie umożliwia przedsiębiorcom instrument o nazwie „Badania na rynek”, dostępny za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Pieniądze pochodzą z Programu Inteligentny Rozwój. Z kolei Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje wsparcie finansowe na realizację inwestycji, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Ten rodzaj wsparcia polega na spłacie części kredytu zaciągniętego przez przedsiębiorstwo w banku na realizację innowacyjnej inwestycji.

  Na przykład nowoczesna medycyna

  Ciekawym projektem z obszaru organizacji służby zdrowia jest projekt „Miasto Zdrowia” realizowany pilotażowo w Brzegu i Suwałkach przez firmę Comarch, oferującą nowoczesne systemy informatyczne. Polega on na zastosowaniu teleopieki, zdalnych konsultacji lekarskich czy pielęgniarskich oraz monitoringu stanu zdrowia osób starszych, niesamodzielnych czy obłożnie chorych. Firma opracowała i dostarcza miastom odpowiednie urządzenia i oprogramowanie umożliwiające realizację zdalnej opieki medycznej. Obejmuje ona: diagnostykę pacjenta w warunkach domowych, wykonywanie i przesyłanie badań do Centrum Telemedycznego, stały dostęp pacjenta w trybie wideokonferencji lub telekonferencji do specjalisty, możliwość zdalnego kontaktu z lekarzem, a nawet przypominanie pacjentowi o zażyciu leków i innych zaleceniach. Jak działa ten system? Otóż dane uzyskane za pomocą urządzeń teleopieki są przekazywane do centrum i tam analizowane. Jeśli zostaną stwierdzone jakieś nieprawidłowości, po odczytaniu ich przez lekarza i analizie, pacjentowi są przekazywane zalecenia. A jeśli pacjent potrzebuje natychmiast pomocy, wzywa ją przez centrum konsultacyjne, skąd sygnał przekazywany jest do najbliższej stacji pogotowia. Na przetestowanie usługi zdalnej opieki firma Comarch otrzymała dofinansowanie ze środków Programu Inteligentny Rozwój.

  Gry komputerowe kojarzą się najczęściej z rozrywką albo z edukacją. Okazuje się, że mogą też pełnić rolę terapeutyczną. Dowodzi tego projekt o nazwie „VRTierOne” realizowany dzięki unijnemu wsparciu przez firmę „Stolgraf” ze Świdnicy. Z Programu Inteligentny Rozwój otrzymała ona dofinansowanie na opracowanie gry komputerowej, która ma wspierać terapię i rehabilitację osób po udarze mózgu. Gra polega na usypywaniu mandali, czyli obrazów w kształcie koła tworzonych w stanie medytacyjnym. Jest to gra multimedialna, wykorzystująca gogle VR, komputer, słuchawki. Użytkowanie gry ma prowadzić do poprawy nastroju chorego oraz koncentracji uwagi i funkcji wzrokowo-przestrzennych, a także do zwiększenia plastyczności mózgu (co jest bardzo ważne w rehabilitacji osób dotkniętych udarem). Efektem ma być redukcja objawów depresji często występujących u osób, które przeszły udar mózgu oraz budowanie u nich akceptacji choroby i poczucia własnej skuteczności w procesie usprawniania fizykalnego i psychicznego. W ramach projektu przebadanych zostanie 60 pacjentów po udarze mózgu, a wyniki badań zostaną wykorzystane do udoskonalania opisanej gry terapeutycznej.

  Programy regionalne dla małych

  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a więc zatrudniające odpowiednio mniej niż 10, mniej niż 50 i mniej niż 250 pracowników, odgrywają bardzo ważną rolę w budowaniu wzrostu gospodarczego państwa. Z raportu o stanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wynika, że najmniejsze firmy (mikro) stanowią aż 96 proc. wszystkich przedsiębiorstw działających w Polsce, 3 proc. to firmy małe, a 0,8 proc. średnie. Małe i średnie przedsiębiorstwa generują aż połowę polskiego PKB. Największy udział w tworzeniu PKB mają mikroprzedsiębiorstwa – około 30,2 proc. Raport pokazuje wyraźnie, że polskie firmy chcą się rozwijać i coraz chętniej inwestują w innowacje, podejmując współpracę z ośrodkami naukowo-badawczymi. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy należą też do głównych odbiorców wsparcia z Funduszy Europejskich.

  Środki na sfinansowanie badań naukowych, rozwój nowoczesnych technologii czy wprowadzenie innowacyjnych produktów i usług dla takich firm zostały przewidziane także w programach regionalnych poszczególnych województw. Wspierane są badania przemysłowe oraz prace rozwojowe prowadzone przez instytuty naukowe, a także projekty zakładające zlecenie instytucji naukowej opracowanie prototypu nowego produktu. Warto pamiętać, że o środki dostępne w konkretnym programie regionalnym mogą starać się nie tylko firmy działające na terenie województwa, którego ten program dotyczy, ale także te, które zamierzają tu zainwestować.

  Pomysłów na działania badawczo-rozwojowe prowadzące do podniesienia innowacyjności firm, które mogą być dofinansowane z Funduszy Europejskich może być wiele, a cenne wskazówki w tej dziedzinie można znaleźć na Portalu Innowacji (www.pi.gov.pl). 

  Unijnego dofinansowania na innowacje w swojej firmie szukaj

  • w Programie Inteligentny Rozwój – www.poir.gov.pl • w Programach Regionalnych – adres znajdziesz na Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl, w zakładce „Serwisy programów” • w Programie Polska Wschodnia – jeśli twoja firma działa na terenie jednego z następujących województw: podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie – www.popw.gov.pl • w Wyszukiwarce Dotacji – www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka • na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – www.poir.parp.gov.pl • na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – www.ncbr.gov.pl • w Banku Gospodarstwa Krajowego, który umożliwia spłatę części kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji technologicznej – www.bgk.pl • w najbliższym Punkcie Informacji o FE – adres i kontakt znajdziesz na www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/ • pomysły na działania prowadzące do podniesienia innowacyjności swojej firmy znajdziesz też na Portalu Innowacji – www.pi.gov.pl.

  «« | « | 1 | » | »»
  oceń artykuł Pobieranie..
  Dyskusja zakończona.

  Archiwum projektu

  Quantcast

  przewiń w dół