• facebook
 • twitter
 • Niepełnosprawność to nie przeszkoda

  Bartosz Bartczak

  |

  GN 44/2017

  dodane 02.11.2017 00:00

  Doradztwo zawodowe lub szkolenia dla osób z niepełnosprawnością, szkoła dostosowana do potrzeb wszystkich dzieci albo dostępna dla każdego komunikacja miejska. Fundusze Europejskie wspierają wszystkich – niepełnosprawność nie jest tu przeszkodą.

  Osoby ze specjalnymi potrzebami mogą na równi z innymi korzystać z Funduszy Europejskich – brać udział w unijnych projektach i je realizować. Starając się o dofinansowanie, nie muszą zatem wybierać tylko działań adresowanych specjalnie do tej grupy. Mogą uczestniczyć we wszystkich projektach, jeśli tylko spełniają określone w nich warunki. Mimo że systematycznie zmniejszają się bariery utrudniające osobom z niepełnosprawnościami podejmowanie aktywności zawodowej, tylko 20 proc. z nich jest czynnych zawodowo – ocenia Ministerstwo Rozwoju. Dlatego bardzo ważne są działania mające na celu aktywizację społeczno-zawodową tej grupy. Dzięki Funduszom Europejskim realizowane są projekty, które wspierają osoby z niepełnosprawnościami w rozpoczęciu pracy.

  Znajdź pracę dla siebie

  O wsparcie na realizację takich działań często ubiegają się organizacje pozarządowe. Na dofinansowanie ze środków programów regionalnych mogą liczyć projekty obejmujące szkolenia i doradztwo zawodowe oraz pomoc w znalezieniu pracy uwzględniającej możliwości i potrzeby konkretnej osoby. Przykładem może być projekt „Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy” realizowany od czerwca 2016 r. przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych eMagra działające na terenie Małopolski. Dzięki projektowi 80 osób powyżej 30. roku życia z województwa małopolskiego wzięło udział w warsztatach i szkoleniach zawodowych oraz otrzymało profesjonalne wsparcie motywacyjne. Uczestnicy mogli również odbyć płatne staże zawodowe i skorzystać z pomocy wykwalifikowanego asystenta.

  W aktywizacji zawodowej osób ze specjalnymi potrzebami bardzo ważne jest podjęcie pracy jak najszybciej po ukończeniu nauki. Taką szansę daje projekt „Młodzi niepełnosprawni – wzór aktywności zawodowej” realizowany przez Stowarzyszenie Rodzin – Zdrowie Psychiczne dzięki wsparciu programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt jest adresowany do osób młodych do 29. roku życia. Uczestnicy mogą skorzystać z indywidualnego doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy dostosowanego do ich potrzeb. Doradcy pomagają rozpoznać możliwości konkretnej osoby i sugerują kierunek kariery zawodowej. Oferowane są również szkolenia w zawodach: recepcjonista, pracownik gastronomii, pokojowa czy pracownik gospodarczy. Jest też możliwość otrzymania bonów szkoleniowych, potrzebnych do wzięcia udziału w innym, dostosowanym do możliwości konkretnej osoby kursie, czy odbycia płatnego stażu zawodowego. Dodatkową pomocą jest doradztwo trenera zatrudnienia wspieranego.

  Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”, wspierany przez programy regionalne, zapewnia finansowanie wkładu własnego dla fundacji i stowarzyszeń proponujących projekty, których celem jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami (lista województw, w których ten program jest realizowany, znajduje się na stronie www.pfron.org.pl). Wnioski należy składać w oddziale PFRON działającym na terenie województwa, w którym zarejestrowana jest organizacja pozarządowa (informacje o programie znajdują się na stronie www.pfron.org.pl).

  Możesz być samodzielny

  Fundusze Europejskie wspierają również projekty ułatwiające integrację społeczną osób z niepełnosprawnościami. Dzięki projektowi „Aktywni niepełnosprawni w Częstochowie” 30 osób z niepełnosprawnością i 20 osób z ich otoczenia może skorzystać ze wsparcia oferowanego w Rodzinnym Domu Pomocy oraz w Akademii Życia. W Rodzinnym Domu Pomocy przez 16 miesięcy będzie mieszkało 4 uczestników projektu. Będą mieli do dyspozycji asystentów gotowych pomóc w każdej sytuacji. Zapewniono im również rehabilitację społeczną oraz wsparcie psychologa. Przez ten czas osoby te mają nauczyć się samodzielności w codziennym życiu. Udział w Akademii Życia natomiast ma nie tylko pomóc uczestnikom w usamodzielnieniu się, ale także zmotywować ich do poszukiwania pracy. W 4-miesięcznym turnusie Akademii Życia wezmą udział 4 osoby (zaplanowano 4 takie turnusy). Celem programu jest doprowadzenie do podjęcia pracy przez co najmniej 7 uczestników. Projekt jest finansowany ze środków Programu Regionalnego Województwa Śląskiego.

  Fundusze są dla każdego

  Wszystkie przedsięwzięcia realizowane z Funduszy Europejskich muszą być dostępne dla każdego, także dla osób z niepełnosprawnościami. Aby ułatwić dostęp do tych projektów, Ministerstwo Rozwoju opracowało specjalne zasady, które mają zagwarantować dostępność wspieranych z Funduszy Europejskich projektów dla odbiorców o różnych potrzebach.

  1. Prawo do informacji. Oznacza ono, że każdy ma prawo uzyskać informację o możliwościach skorzystania ze wsparcia w projektach realizowanych ze środków unijnych (jak dany projekt zrealizować albo jak z niego skorzystać, jakie warunki trzeba spełnić, by wziąć udział). Dlatego strony internetowe projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich muszą być dostępne dla każdego. Powinny więc zawierać różne ułatwienia przydatne dla osób niedowidzących i niewidomych – umożliwiać np. powiększenie czcionki czy audiodeskrypcję.

  2. Prawo do uczestnictwa. Zapewnia ono wszystkim możliwość uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych, szkoleniach, warsztatach organizowanych dzięki środkom unijnym. Dlatego takie przedsięwzięcia powinny być prowadzone w budynkach dostępnych dla każdego, także dla osób z niepełnosprawnościami. Jeśli zajdzie potrzeba, mechanizm racjonalnych usprawnień pozwala na dostosowanie do ich potrzeb infrastruktury komputerowej, sfinansowanie usługi asystenta osoby z trudnościami w poruszaniu się lub tłumaczącego na język łatwy czy migowy oraz wynajęcie transportu na miejsce udzielenia usługi.

  3. Prawo do korzystania. Wymaga ono, aby ze wszystkiego, co zostało zrealizowane dzięki wsparciu Funduszy Europejskich, bez przeszkód mogli korzystać wszyscy. Na przykład zakupione dzięki unijnym dotacjom pociągi czy autobusy miejskie muszą być dostosowane do potrzeb pasażerów poruszających się na wózkach inwalidzkich, posiadać sygnalizację świetlną dla niesłyszących czy dźwiękową dla niewidomych. Projekty internetowe powinny być stworzone zgodnie ze standardem WCAG 2.0, czyli powinny umożliwiać powiększenie czcionki, stosować odpowiednie kolory, a multimedia muszą zawierać transkrypcje tekstowe czy tłumaczenie na język migowy. Budynki użyteczności publicznej muszą być tak zaprojektowane, aby każdy mógł się do nich dostać i bez przeszkód poruszać się wewnątrz (należy m.in. uwzględnić potrzeby osób z ograniczeniami ruchu czy niewidomych).

  Trzeba pamiętać, że efekty wszystkich projektów realizowanych dzięki unijnym środkom – czy to będą kursy i szkolenia, czy nowa droga, wyremontowane przedszkole albo ośrodek zdrowia, nowe muzeum lub dom kultury na osiedlu albo portal internetowy, cyfrowa biblioteka, e-usługa w urzędzie czy aplikacja na telefon – mają służyć wszystkim, także osobom z niepełnosprawnościami. 

  Więcej na stronie funduszeeuropejskie.gosc.pl

  Po pomoc – do Punktu Informacyjnego FE

  Z bezpłatnych konsultacji w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich może skorzystać każdy. Wszystkie punkty są dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami. Pracownicy punktu: • ocenią, czy twój pomysł na projekt ma szansę otrzymać dotację lub preferencyjną pożyczkę z Funduszy Europejskich, • wskażą priorytet i działanie w programie finansowanym z Funduszy, • poinformują o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji, • przedstawią krok po kroku proces ubiegania się o dofinansowanie, • przekażą dane kontaktowe do instytucji, które przyznają dotacje, • wyjaśnią, jak przygotować wniosek o wsparcie, • pomogą w realizacji i rozliczeniu projektu (udzielą informacji na temat dokumentów, procedur i terminów).

  «« | « | 1 | » | »»
  oceń artykuł Pobieranie..
  Dyskusja zakończona.

  Archiwum projektu

  Quantcast

  przewiń w dół