• facebook
 • twitter
 • Dla tych o wielkim sercu

  Wiesława Dąbrowska-Macura

  |

  Gość Niedzielny 43/2016

  dodane 20.10.2016 00:00

  Ze wsparcia Funduszy Europejskich mogą korzystać różnego rodzaju fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe, których celem nie jest wypracowanie zysku, a służba jakimś szczytnym ideom.

  Wsparcie różnorodnej działalności organizacji pozarządowych dostępne jest w formie dofinansowania realizacji celów statutowych albo jako pomoc merytoryczna, np. w postaci szkoleń dla członków organizacji. Środki dla tego typu instytucji przewidziano przede wszystkim w programach regionalnych. Są one dostępne także w programach: Infrastruktura i Środowisko, Wiedza Edukacja Rozwój czy Polska Cyfrowa.

  Pomoc potrzebującym

  Chyba najszerszym polem działalności różnego rodzaju fundacji i stowarzyszeń jest wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i przeciwdziałanie ich społecznemu wykluczeniu. Na liście grup objętych pomocą tego rodzaju są osoby z niepełnosprawnościami oraz ich rodziny, rodziny wielodzietne i opiekujące się osobami starszymi albo doświadczające ubóstwa, usamodzielniający się wychowankowie domów dziecka oraz osoby opuszczające zakłady karne, a także społeczność romska czy bezdomni. Do grupy osób znajdujących się w trudnej sytuacji zalicza się rówinież uchodźców i imigrantów, którym spore trudności sprawia zadomowienie się w naszym kraju i integracja ze społeczeństwem. W programach regionalnych organizacje pozarządowe pomagające tym grupom znajdą środki na działania doradcze i szkoleniowe, na pomoc psychologiczną albo naukę radzenia sobie w kontaktach ze społeczeństwem. Na unijne dofinansowanie mogą też liczyć projekty obejmujące pomoc w znalezieniu pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

  O wsparcie z programów regionalnych mogą też ubiegać się organizacje pozarządowe oferujące usługi opiekuńcze. Fundusze unijne finansują m.in. rozwój takich usług na bazie nowoczesnych technologii (np. teleopieka), szkolenia opiekunów, rozwój mieszkań chronionych, np. dla osób z niepełnosprawnościami czy wychowanków domów dziecka. Wspierana jest też pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, np. tworzenie świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych czy zajęć dla dzieci i młodzieży.

  Informacji o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie z programów regionalnych należy szukać na portalach poszczególnych programów. Ich adresy znajdują się na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl, w zakładce „Serwisy programów”. Środki na realizację projektów obejmujących pomoc społeczności romskiej albo osobom opuszczającym zakłady karne zaplanowano w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (www.power.gov.pl). Szukając możliwości unijnego dofinansowania projektów wspierających osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, warto skontaktować się też z najbliższym ośrodkiem pomocy społecznej albo centrum pomocy rodzinie. Szczegółowe informacje oraz fachową poradę można również uzyskać w najbliższym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich (adres znajduje się na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

  «« | « | 1 | 2 | » | »»
  oceń artykuł Pobieranie..
  Dyskusja zakończona.

  Archiwum projektu

  przewiń w dół