• facebook
 • twitter
 • Czas na rozwój

  Wiesława Dąbrowska-Macura

  |

  GN 35/2016

  dodane 25.08.2016 00:00

  Prowadzisz niewielką firmę i chciałbyś ją rozwijać. Myślisz o podniesieniu konkurencji swego przedsiębiorstwa i zwiększeniu zysków. Marzysz o wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań i technologii. Mogą w tym pomóc środki z Funduszy Europejskich.

  Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a więc zatrudniające odpowiednio mniej niż 10 osób, mniej niż 50 ludzi oraz mniej niż 250 pracowników, odgrywają bardzo ważną rolę w budowaniu wzrostu gospodarczego państwa i innowacyjności we wszystkich branżach. Dlatego zrównoważony rozwój takich firm ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarki państwowej. To właśnie mikro, mali i średni przedsiębiorcy tworzą najwięcej miejsc pracy. Z opublikowanych niedawno przez Główny Urząd Statystyczny danych wynika na przykład, że w Polsce tylko w mikroprzedsiębiorstwach, czyli tych najmniejszych firmach – zatrudniających do 9 osób – w 2014 r. pracowało ponad 3,5 mln osób. Przedsiębiorstwa tego sektora wykazują się również pomysłowością i zaangażowaniem, a to bardzo często owocuje wypracowaniem nowych, zaawansowanych technologii. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy należą także do głównych odbiorców wsparcia z Funduszy Europejskich. Dofinansowanie dla nich zostało przewidziane zwłaszcza w programach regionalnych poszczególnych województw, ale także w Programie Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia.

  Inwestycje i innowacje

  Środków na rozwój swojej firmy – np. na prace budowlane czy remontowe albo na inwestycje umożliwiające wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług (jak zakup nowych maszyn do produkcji albo promocja nowej oferty) mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą szukać w programie regionalnym województwa, w którym działają. Unijne wsparcie na te cele jest dostępne nie tylko w formie dotacji, ale głównie w postaci korzystnych pożyczek lub poręczenia kredytu bankowego. Dotacje najczęściej przyznawane są na realizację projektów innowacyjnych, czyli przedsięwzięć wprowadzających nowoczesne produkty czy usługi albo ulepszające dotychczas oferowane przez firmę.

  Dofinansowanie można też uzyskać na prowadzenie prac badawczych i rozwojowych, na zakup infrastruktury niezbędnej do badań albo na wdrożenie w swoim przedsiębiorstwie innowacji. Środki na te cele są dostępne w Programie Inteligentny Rozwój, Programie Polska Wschodnia (dla firm działających w województwach: lubelskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim i podkarpackim albo realizujących projekty na terenie makroregionu) oraz w programach regionalnych.

  Informatyzacja w firmie

  Nie ma wątpliwości, że żadna firma nie może dziś funkcjonować bez technologii informatycznych i internetowych. Fundusze Europejskie oferują przedsiębiorstwom środki na rozwój w tej dziedzinie. Unijne dofinansowanie można przeznaczyć np. na przygotowanie portalu e-usługowego, rozwój handlu elektronicznego lub opracowanie rozwiązania B2B, czyli łączącego systemy firmy z systemami jej partnerów (business to business). Środków na te cele mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą szukać w programach regionalnych województw, na których terenie działają ich firmy – nawet jeśli projekt, np. portal handlowy, ma zasięg ogólnopolski.

  Zasady przyznawania wsparcia mogą być różne w różnych województwach – jedne oferują dotacje, inne pożyczki udzielane na preferencyjnych warunkach. Informacje o warunkach skorzystania z tej formy unijnego wsparcia przedsiębiorcy znajdą na portalu FunduszeEuropejskie.gov.pl, w zakładce „Serwisy programów”.

  Stawiamy na ekologię

  W programach regionalnych mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą również szukać dofinansowania na wprowadzenie w swojej firmie ekologicznych rozwiązań. Unijne fundusze można przeznaczyć na termomodernizację budynków firmy czy na instalację odnawialnych źródeł energii (np. paneli słonecznych) albo na wprowadzenie energooszczędnych technologii produkcji. Ekologiczne inwestycje w firmie, które miałyby być objęte dofinansowaniem z Funduszy Europejskich, muszą prowadzić do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń powietrza oraz powodować znaczną oszczędność energii.

  Warto pamiętać, że unijne wsparcie ekologicznych rozwiązań w firmie nie zawsze jest dostępne w formie dotacji. Może to być również pożyczka udzielona na korzystnych warunkach. Informacji na ten temat należy szukać w internetowym serwisie programu regionalnego swojego województwa lub w najbliższym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich (adres można znaleźć na portalu FunduszeEuropejskie.gov.pl).

  «« | « | 1 | 2 | » | »»
  oceń artykuł Pobieranie..
  Dyskusja zakończona.

  Archiwum projektu

  Quantcast

  przewiń w dół