Czas na rozwój

Wiesława Dąbrowska-Macura

|

GN 35/2016

publikacja 25.08.2016 00:00

Prowadzisz niewielką firmę i chciałbyś ją rozwijać. Myślisz o podniesieniu konkurencji swego przedsiębiorstwa i zwiększeniu zysków. Marzysz o wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań i technologii. Mogą w tym pomóc środki z Funduszy Europejskich.

Unijne środki dla niewielkich firm 
są dostępne w formie dotacji i pożyczek udzielanych na korzystnych warunkach. Unijne środki dla niewielkich firm 
są dostępne w formie dotacji i pożyczek udzielanych na korzystnych warunkach.
Maciej Kulczyński /epa/pap

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a więc zatrudniające odpowiednio mniej niż 10 osób, mniej niż 50 ludzi oraz mniej niż 250 pracowników, odgrywają bardzo ważną rolę w budowaniu wzrostu gospodarczego państwa i innowacyjności we wszystkich branżach. Dlatego zrównoważony rozwój takich firm ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarki państwowej. To właśnie mikro, mali i średni przedsiębiorcy tworzą najwięcej miejsc pracy. Z opublikowanych niedawno przez Główny Urząd Statystyczny danych wynika na przykład, że w Polsce tylko w mikroprzedsiębiorstwach, czyli tych najmniejszych firmach – zatrudniających do 9 osób – w 2014 r. pracowało ponad 3,5 mln osób. Przedsiębiorstwa tego sektora wykazują się również pomysłowością i zaangażowaniem, a to bardzo często owocuje wypracowaniem nowych, zaawansowanych technologii. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy należą także do głównych odbiorców wsparcia z Funduszy Europejskich. Dofinansowanie dla nich zostało przewidziane zwłaszcza w programach regionalnych poszczególnych województw, ale także w Programie Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia.

Inwestycje i innowacje

Środków na rozwój swojej firmy – np. na prace budowlane czy remontowe albo na inwestycje umożliwiające wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług (jak zakup nowych maszyn do produkcji albo promocja nowej oferty) mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą szukać w programie regionalnym województwa, w którym działają. Unijne wsparcie na te cele jest dostępne nie tylko w formie dotacji, ale głównie w postaci korzystnych pożyczek lub poręczenia kredytu bankowego. Dotacje najczęściej przyznawane są na realizację projektów innowacyjnych, czyli przedsięwzięć wprowadzających nowoczesne produkty czy usługi albo ulepszające dotychczas oferowane przez firmę.

Dofinansowanie można też uzyskać na prowadzenie prac badawczych i rozwojowych, na zakup infrastruktury niezbędnej do badań albo na wdrożenie w swoim przedsiębiorstwie innowacji. Środki na te cele są dostępne w Programie Inteligentny Rozwój, Programie Polska Wschodnia (dla firm działających w województwach: lubelskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim i podkarpackim albo realizujących projekty na terenie makroregionu) oraz w programach regionalnych.

Informatyzacja w firmie

Nie ma wątpliwości, że żadna firma nie może dziś funkcjonować bez technologii informatycznych i internetowych. Fundusze Europejskie oferują przedsiębiorstwom środki na rozwój w tej dziedzinie. Unijne dofinansowanie można przeznaczyć np. na przygotowanie portalu e-usługowego, rozwój handlu elektronicznego lub opracowanie rozwiązania B2B, czyli łączącego systemy firmy z systemami jej partnerów (business to business). Środków na te cele mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą szukać w programach regionalnych województw, na których terenie działają ich firmy – nawet jeśli projekt, np. portal handlowy, ma zasięg ogólnopolski.

Zasady przyznawania wsparcia mogą być różne w różnych województwach – jedne oferują dotacje, inne pożyczki udzielane na preferencyjnych warunkach. Informacje o warunkach skorzystania z tej formy unijnego wsparcia przedsiębiorcy znajdą na portalu FunduszeEuropejskie.gov.pl, w zakładce „Serwisy programów”.

Stawiamy na ekologię

W programach regionalnych mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą również szukać dofinansowania na wprowadzenie w swojej firmie ekologicznych rozwiązań. Unijne fundusze można przeznaczyć na termomodernizację budynków firmy czy na instalację odnawialnych źródeł energii (np. paneli słonecznych) albo na wprowadzenie energooszczędnych technologii produkcji. Ekologiczne inwestycje w firmie, które miałyby być objęte dofinansowaniem z Funduszy Europejskich, muszą prowadzić do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń powietrza oraz powodować znaczną oszczędność energii.

Warto pamiętać, że unijne wsparcie ekologicznych rozwiązań w firmie nie zawsze jest dostępne w formie dotacji. Może to być również pożyczka udzielona na korzystnych warunkach. Informacji na ten temat należy szukać w internetowym serwisie programu regionalnego swojego województwa lub w najbliższym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich (adres można znaleźć na portalu FunduszeEuropejskie.gov.pl).

Przekraczamy granice

Zagraniczna ekspansja dla każdej firmy jest szansą na rozwinięcie działalności i pozyskanie nowych rynków zbytu dla swoich produktów czy usług. Dla wielu właścicieli niewielkich przedsiębiorstw jednak wyjście ze swoją ofertą poza granice kraju wydaje się wyzwaniem zbyt wielkim, a przede wszystkim zbyt kosztownym. Firmy, zwłaszcza te najmniejsze, mogą tu liczyć na unijne wsparcie. Jak o nie się starać? Z pomocą przychodzi np. portal www.trade.gov.pl, na którym przedsiębiorcy znajdą wiele przydatnych porad i informacji na temat prowadzenia działalności gospodarczej za granicą oraz adresy podmiotów wspierających międzynarodową wymianę handlową, dowiedzą się o źródłach wsparcia dla eksporterów, a także o możliwościach uzyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich. Na tym portalu znajdują się również adresy Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE), których celem jest pomoc przedsiębiorcom (zwłaszcza mikro i małym) w zaistnieniu lub rozwijaniu obecności na rynkach międzynarodowych. W COIE można np. skorzystać z bezpłatnych konsultacji i porad oraz uzyskać wsparcie w znajdowaniu partnerów za granicą.

Do mikro, małych i średnich firm adresowane jest też działanie o nazwie „Go to Brand.PL” z Programu Inteligentny Rozwój. Oferuje ono przedsiębiorcom wsparcie w zagranicznej promocji marek produktowych. Dofinansowanie można przeznaczyć np. na organizację stoiska wystawowego na międzynarodowych targach, podróże służbowe pracowników uczestniczących w misjach gospodarczych, udział firmy w różnych międzynarodowych wydarzeniach służących promocji jej marki. W październiku br. zostanie ogłoszony drugi konkurs w ramach „Go to Brand.PL”, a nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od połowy listopada do połowy grudnia. Dofinansowanie w ramach Programu Inteligentny Rozwój przyznaje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, a wskazówki i informacje, jak o nie się starać, można znaleźć na stronach: www.poir.gov.pl oraz www.poir.parp.gov.pl.

Mikro, małe i średnie firmy z województw lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego mogą ubiegać się o wsparcie z Programu Polska Wschodnia. Aby starać się o dofinansowanie na internacjonalizację działalności, trzeba posiadać w swojej ofercie co najmniej jedną usługę czy produkt, który będzie przedmiotem sprzedaży zagranicznej. Szczegółowe informacje na temat tej formy wsparcia znajdują się na stronie www.polskawschodnia.gov.pl. Najbliższy konkurs zaplanowano na październik–listopad. Wnioski o dofinansowanie należy składać w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

To tylko niektóre z szerokiej oferty możliwości wsparcia oferowanego przez Fundusze Europejskie sektorowi mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Pomoc w znalezieniu najlepszego źródła dofinansowania swojego projektu przedsiębiorcom oferują Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, informacje są dostępne także na portalu FunduszeEuropejskie.gov.pl.•