• facebook
 • twitter
 • Inteligentny Rozwój dla firm

  Wiesława Dąbrowska-Macura

  |

  Gość Niedzielny 37/2016

  dodane 08.09.2016 00:00

  Polskie przedsiębiorstwa muszą mieć dobre warunki do kreowania i wdrażania innowacji. Pomagają 
w tym Fundusze Europejskie.

  Głównym źródłem finansowego wsparcia innowacyjnego rozwoju firm będzie w najbliższych latach unijny Program Inteligentny Rozwój. Środki z niego mogą być wykorzystane na rozwój nowych produktów (także technologii) i usług oraz wprowadzenie ich na rynek. Mogą się o nie starać przedsiębiorcy, a także ośrodki naukowo-badawcze, uczelnie czy instytucje wspierające prowadzenie działalności gospodarczej. Dofinansowanie można uzyskać np. na prowadzenie badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych, korzystanie z usług proinnowacyjnych, zakup sprzętu potrzebnego do prowadzenia badań, a także na wdrożenie wyników tych badań do produkcji czy innej działalności firmy, a nawet na wejście z innowacyjnymi produktami na rynki zagraniczne. Realizacją poszczególnych części Programu Inteligentny Rozwój zajmują się: Ministerstwo Rozwoju (www.mr.gov.pl), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (www.ncbr.gov.pl), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.poir.parp.gov.pl) i Bank Gospodarstwa Krajowego (www.bgk.com.pl). Tam – lub na stronie www.poir.gov.pl – należy szukać informacji o kwalifikujących się do unijnego wsparcia projektach. W skierowaniu wniosku do odpowiedniej instytucji pomagają też Punkty Informacyjne FE (adresy można znaleźć na portalu FunduszeEuropejskie.gov.pl).

  Zacznijmy od pomysłu

  Przedsiębiorca, który ma pomysł na innowacyjne rozwiązanie, może wystąpić o unijne dofinansowanie na przeprowadzenie badań i opracowanie nowości. Aby otrzymać dotację, rozwiązanie to należy wdrożyć w swojej firmie. Można je też sprzedać innemu przedsiębiorstwu lub udzielić licencji na wykorzystanie przez kogoś innego. Wsparcie z Programu Inteligentny Rozwój jest dostępne również dla projektów istotnych dla rozwoju różnych działów gospodarki w ramach tzw. programów sektorowych, np. INNOCHEM dla projektów z branży chemicznej czy INNOMED dla sfery medycznej.

  Nowość wchodzi na rynek

  Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą się starać o dofinansowanie projektów polegających na wprowadzeniu na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów czy usług, w których zastosowano wyniki przeprowadzonych badań. Pomoże w tym kredyt na innowacje technologiczne. Ten rodzaj unijnego wsparcia polega na spłacie części kredytu zaciągniętego przez przedsiębiorcę w banku na realizację innowacyjnej inwestycji. Jest to możliwe dzięki tzw. premii technologicznej. Innym instrumentem finansowym są „Bony na innowacje dla MŚP”. Przedsiębiorca może zlecić jednostce naukowej opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi, technologii czy projektu wzorniczego, a bony na innowacje wykorzystać na pokrycie kosztów tego zlecenia. Trzeba jednak pamiętać, że opracowany dzięki takim bonom np. innowacyjny produkt powinien być wprowadzony do produkcji i trafić na rynek.

  Stawiamy na badania

  Zanim wprowadzimy nowatorskie rozwiązanie, trzeba przeprowadzić badania, sprawdzić, czy przyniesie oczekiwane efekty. Można je zlecić na zasadzie podwykonawstwa instytucjom naukowo-badawczym (które również mogą być beneficjentami środków z Programu Inteligentny Rozwój), a związane z tym koszty pokryć dzięki dofinansowaniu projektu z FE. Ale można też samemu przeprowadzić eksperymenty. W takiej sytuacji Program Inteligentny Rozwój oferuje środki na zakup wyposażenia laboratorium czy potrzebne programy komputerowe. Ale jeśli, jako przedsiębiorca, staramy się o dofinansowanie własnej działalności badawczej, musimy pamiętać, że przy ocenie projektu znaczenie będzie miał nasz potencjał do prowadzenia badań oraz udział nakładów na działalność badawczą w całkowitych wydatkach inwestycyjnych firmy.

  To tylko niektóre działania prowadzące do podnoszenia innowacyjności polskich firm, które mogą być dofinansowane z Funduszy Europejskich. Pomysłów może być dużo więcej. Wiele wskazówek dotyczących innowacji w firmach można znaleźć na Portalu Innowacji. Wystarczy wejść na stronę www.pi.gov.pl.•

  «« | « | 1 | » | »»
  oceń artykuł Pobieranie..
  Dyskusja zakończona.

  Archiwum projektu

  Quantcast

  przewiń w dół