• facebook
 • twitter
 • Na swoim...

  Wiesława Dąbrowska-Macura

  |

  GN 30/2016

  dodane 21.07.2016 00:00

  Pięćdziesięciolatek prowadzący własną firmę? Niepełnosprawny przedsiębiorca? To możliwe 
– dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich.

  Osobom po pięćdziesiątce, które straciły zatrudnienie, lub pozostającym bez pracy od dłuższego czasu, a pragnącym założyć własną firmę, z pomocą przyjdą programy regionalne realizowane w każdym województwie. Propozycja obejmuje szkolenia, doradztwo albo dotację lub pożyczkę na start własnego biznesu. Przyznanie dofinansowania zostanie poprzedzone analizą sytuacji oraz predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej przez ubiegającego się o dotację. Instytucja udzielająca dofinansowania musi mieć pewność, że założenie własnej firmy to dobre rozwiązanie w konkretnym przypadku. Warto pamiętać, że w najbliższych latach duże szanse na uzyskanie dofinansowania mają projekty prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych produktów, innowacyjnych usług czy wykorzystujące nowoczesne technologie.

  Dojrzali
do firmy innowacyjnej

  Aby założyć firmę, która będzie specjalizowała się w innowacyjnych technologiach albo będzie oparta na jakichś nowatorskich pomysłach, można skorzystać ze środków specjalnie przeznaczonych dla firm innowacyjnych. Można je znaleźć w programie Inteligentny Rozwój, np. w programie o nazwie Starter. Oferowana pomoc dotyczy doradztwa w zakresie tworzenia przedsiębiorstw, udostępnienia infrastruktury i usług niezbędnych dla nowo powstałych przedsiębiorstw oraz zasilenia finansowego takiej firmy.

  Osoby, które zamierzają założyć firmę posiadającą innowacyjny pomysł na działalność, powinny zgłosić się do któregoś z inkubatorów. Tam projekt zostanie oceniony i jeśli ta ocena będzie pozytywna, podda się go tzw. preinkubacji. Co to oznacza? Na zlecenie inkubatora zaprezentowane innowacyjne rozwiązanie zostanie poddane badaniu i analizie w celu ustalenia, czy ma ono szansę zaistnienia na rynku i przyniesienia zysku. Na tej podstawie zostaną opracowane biznesplan i studia wykonalności. Jeśli przeprowadzone analizy będą rokujące, inkubator pomoże pomysłodawcy założyć i rozwinąć działalność na bazie unijnych funduszy. Środki na założenie innowacyjnej firmy oferują także programy regionalne.

  Są one dostępne w formie udzielanych na bardzo korzystnych warunkach pożyczek dla start-upów, czyli firm nowo powstałych lub krótko działających.

  Niepełnosprawność 
to nie przeszkoda

  Szukające swego miejsca na rynku pracy osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać ze środków unijnych, m.in. na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe czy na założenie własnej działalności gospodarczej. Mogą też ubiegać się o fundusze na pokrycie kosztów wyposażenia własnej firmy. A okazuje się, że dla wielu osób z niepełnosprawnością, zarówno młodych, jak i starszych, założenie swojego biznesu może być najlepszym sposobem na podjęcie zatrudnienia i zarabianie na utrzymanie. Własna działalność gospodarcza pozwala też na dostosowanie warunków i czasu pracy do indywidualnych potrzeb konkretnej osoby z niepełnosprawnością.

  Osoby z niepełnosprawnością, które nie przekroczyły 30. roku życia, niepracujące i nieuczące się, mogą starać się o unijne fundusze z Programu Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach ogólnych. Mogą skorzystać np. z pośrednictwa powiatowych urzędów pracy (wtedy warunkiem jest zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna) albo z ofert innych instytucji, wybranych najczęściej przez Wojewódzkie Urzędy Pracy (wtedy nie trzeba się rejestrować jako osoba bezrobotna). Z pakietu dostępnych działań, po analizie sytuacji konkretnej osoby, zaproponowane zostaną te, które będą dla niej najbardziej odpowiednie i najskuteczniejsze. To może być dotacja na start własnej firmy, ale także doradztwo zawodowe, pomoc w znalezieniu pracy, szkolenia albo staż czy praktyka zawodowa.

  Programy regionalne natomiast mogą sfinansować założenie własnego biznesu dla ponad trzydziestoletnich bezrobotnych ludzi z niepełnosprawnościami. Przyznanie dotacji zostanie poprzedzone analizą sytuacji oraz predyspozycji starającej się o nią osoby. Zdarzają się też projekty adresowane specjalnie do osób z niepełnosprawnościami. Informacje o tym, jak sięgać po takie dotacje, również można otrzymać w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz znaleźć na portalu FunduszeEuropejskie.gov.pl. •

  «« | « | 1 | » | »»
  oceń artykuł Pobieranie..
  Dyskusja zakończona.

  Archiwum projektu

  Quantcast

  przewiń w dół