Szansa dla dojrzałych

Bartosz Bartczak

|

GN 41/2017

publikacja 12.10.2017 00:00

Na naukę nigdy nie jest za późno. W każdym wieku możemy rozwijać swoje kompetencje, a nawet zmienić zawód. Przekonuje się o tym coraz więcej osób w grupie nazwanej 50+. Oferta Funduszy Europejskich skierowana jest do wszystkich, którzy mają problem ze znalezieniem nowej pracy po utracie dotychczasowego zatrudnienia. Na wsparcie mogą liczyć także osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć nowe.

W zdobyciu nowych kompetencji pomagają projekty realizowane w ramach programu Polska Cyfrowa. W zdobyciu nowych kompetencji pomagają projekty realizowane w ramach programu Polska Cyfrowa.
canstockphoto

Co wspólnego mają ze sobą górnik i wirtualna waluta bitcoin? Takie zestawienie na pierwszy rzut oka nie ma sensu, jednak coraz popularniejszą opinią wśród specjalistów zajmujących się rynkiem pracy jest stwierdzenie, że wszyscy będziemy informatykami. Ale czy informatykiem może być właśnie górnik dołowy z kilkudziesięcioletnim stażem pracy w kopalni? To możliwe – udowadnia amerykańska firma BitSource. W samym sercu amerykańskiego pasa rdzy, gdzie straszą zamknięte kopalnie i huty, firma ta zatrudnia byłych górników, których zamienia w informatyków. Dzięki Funduszom Europejskim takie historie możliwe są również w Polsce.

Cyfrowi Polacy po pięćdziesiątce

Jednym z unijnych programów wspierających kompetencje cyfrowe Polaków jest Polska Cyfrowa. Jego celem jest nie tylko rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego internetu, ale także informatyzacja usług publicznych. Lepszy dostęp do szybkiego internetu oraz usług publicznych on-line jest ogromnym ułatwieniem. Dzięki unijnemu wsparciu już teraz wiele spraw w urzędach (na przykład zarejestrowanie firmy, rozliczenie podatku, zapisanie się do lekarza) jest realizowanych przez nowoczesne usługi elektroniczne bez konieczności wychodzenia z domu. W przyszłości większość kontaktów z administracją publiczną ma być załatwiana elektronicznie.

Trzeba jednak pamiętać, że sieci internetowe i portale e-urzędów są dla ludzi, a ci muszą nauczyć się korzystać z nowych możliwości. Wielu Polaków, zwłaszcza tych, których można zaliczyć do grupy 50+, nie jest dobrze zaznajomionych z nowoczesnymi technologiami. W zdobyciu cyfrowych kompetencji pomagają im projekty realizowane w ramach programu Polska Cyfrowa. Ciekawym projektem, który pozwala oswoić się z internetem i nowoczesnymi technologiami, jest przedsięwzięcie „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”. Jest ono realizowane przez Fundację Aktywizacja, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, a także łódzki oddział Polskiego Związku Głuchych. Realizatorzy projektu wspierają tworzenie i działanie gminnych partnerstw na rzecz cyfrowej edukacji osób dorosłych. Partnerstwa składają się z lokalnych instytucji i organizacji chcących tworzyć szkolenia dla osób dorosłych – głównie tych, które z różnych względów nie korzystały dotychczas z możliwości, jakie dają nowe technologie. Uczestnicy biorą udział w szkoleniach obejmujących zwiększenie kompetencji cyfrowych, wykorzystanie nowych umiejętności w pracy, korzystanie z e-usług czy podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych dzięki nowym technologiom. Zajęcia odbywają się w małych grupach, a ich uczestnikami mogą być również osoby z niepełnosprawnościami. Projekt pomaga zdobyć nowe umiejętności ponad ośmiu tysiącom osób powyżej 44. roku życia.

Jednak umiejętność korzystania z możliwości, jakie daje informatyzacja kraju, to nie wszystko. Ważne jest też wzmocnienie potencjału ludzi, którzy tworzą nową, cyfrową Polskę. Osoby, które potrafią odnaleźć się na rynku pracy, gdzie usługi informatyczne odgrywają niezwykle istotną rolę, są coraz bardziej poszukiwani. Stanowi to olbrzymią szansę dla osób dojrzałych, które chciałyby zdobyć nowe kwalifikacje. W tym także pomagają Fundusze Europejskie. Przykładem jest projekt „Mieszkasz lub pracujesz w województwie śląskim? Nie strać szansy na bezpłatne szkolenia językowe oraz komputerowe!”. Projekt jest realizowany przez firmę Elpax i umożliwił wzięcie udziału w różnych kursach dokształcających (takich jak nauka tworzenia stron WWW, aplikacji mobilnych czy grafiki komputerowej) prawie tysiącowi osób. Uczestnicy kursu zdobywają umiejętności w zakresie posługiwania się komputerem, także w obcych językach.

Kształcenie nigdy się nie kończy

Ważną wartością europejską jest spójność społeczna. Istotny element w procesie jej budowania stanowi wzrost zatrudnienia. Im więcej ludzi będzie pracować, zwłaszcza na dobrze płatnych stanowiskach, tym szybciej będą zmniejszać się nierówności w społeczeństwie. A najlepszą metodą na poprawę poziomu i jakości zatrudnienia jest edukacja. I to edukacja ustawiczna, ta, która nie kończy się na szkole czy studiach. Jest ona szczególnie ważna dla osób powyżej 50. roku życia. Poprawie spójności społecznej służy program Wiedza Edukacja Rozwój, który m.in. wspiera zatrudnienie i mobilność pracowników, a także inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie. Na jego realizację przeznaczono ponad 5,4 mld euro.

Czy takie podejście do tematu daje wymierne efekty? W województwie śląskim zaczęło niedawno przybywać grafików komputerowych oraz specjalistów z zakresu spedycji i transportu w grupie wiekowej 50+. Jednym z nich jest pan Sławomir, 56-letni grafik komputerowy z Katowic, który do niedawna był górnikiem. Nowego zawodu nauczył się na kursie dofinansowanym z Funduszy Europejskich w ramach projektu „Postaw na rozwój – szkolenia zawodowe”, realizowanego przez Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego z Mysłowic. Jak informują organizatorzy projektu, dzięki niemu prawie 500 osób zdobyło nowe zawody. Oprócz szkoleń z grafiki komputerowej czy informatyki uczestnikom zaproponowano kursy z księgowości. Można też było zdobyć kwalifikacje przedstawiciela handlowego czy uprawnienia niezbędne do pracy jako kierowca ciężarówki.

Ustawiczne uczenie się nie dotyczy tylko ludzi, którzy chcą zmienić zawód. Ważne jest też ciągłe zwiększanie już posiadanych umiejętności zawodowych. W tym również pomocny jest program Wiedza Edukacja Rozwój. Przykładem może być adresowany do medyków projekt „Lekarze w trójwymiarze – szkolenia USG w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi”, prowadzony przez NZOZ „Centrum promocji i ochrony zdrowia” Sławomira Kadłuczka. Głównym założeniem programu jest podniesienie kwalifikacji lekarzy z zakresu diagnostyki obrazowej USG, potwierdzone specjalnymi certyfikatami. Cel ten organizatorzy chcą osiągnąć przez organizację specjalistycznych szkoleń w województwach: małopolskim, śląskim i podlaskim. Szkolenia obejmują wykonywanie badań diagnostycznych dotyczących chorób układu krążenia i nowotworów. Jak informują organizatorzy projektu, odpowiada on na zgłaszane przez samych lekarzy zapotrzebowanie na tego typu szkolenia. Skalę zapotrzebowania pokazała realizacja wcześniejszego projektu „Lekarze w trójwymiarze” realizowanego w latach 2012–2014.

Fundusze Europejskie pozwalają nie tylko efektywniej znaleźć zatrudnienie młodym ludziom czy wrócić do pracy mamom po odchowaniu dzieci. Pozwalają też osobom będącym już długo na rynku pracy dostosować się do zachodzących na nim szybkich zmian. Ludziom nieco starszym trudno za nimi nadążyć i potrzebują pomocy. Fundusze pomagają im zdobyć niezbędne kompetencje, także te cyfrowe, i przekwalifikować się na bardziej poszukiwane zawody. Wreszcie – pozwalają podnieść swoje obecne kwalifikacje, aby nie popadać w rutynę w codziennej pracy. Bo uczyć się musimy przez całe życie.•

Więcej na stronie funduszeeuropejskie.gosc.pl

Gdzie szukać informacji?

• Zapytaj w powiatowym lub wojewódzkim urzędzie pracy o szkolenia i kursy dofinansowane z Funduszy Europejskich. • Zajrzyj na stronę internetową programu regionalnego swojego województwa – adres znajdziesz na portalu funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce „Serwisy programów”. • Informacji o projektach realizowanych w ramach programu Polska Cyfrowa szukaj na polskacyfrowa.gov.pl/ lub na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa – cppc.gov.pl/. • Informacji o projektach realizowanych ze środków programu Wiedza Edukacja Rozwój szukaj na stronie power.gov.pl/strony/o-programie/projekty/lista-projektow/. • Zapytaj w najbliższym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich – adres i numer telefonu oraz informację o godzinach otwarcia znajdziesz na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty.