Laureaci ósmego quizu

publikacja 23.09.2016 13:00

Tym razem nagrodzeni zostaną uczestnicy o następujących nickach:

wojgat, Goch, jadgat53, halmoore, konradszalanski

Nagrody - dyski zewnętrzne o pojemności 1 TB prześlemy pocztą po uprzednim kontakcie e-mailowym i uzyskaniu adresów zwycięzców.

Serdecznie gratulujemy!