Mam pomysł na firmę

Wiesława Dąbrowska-Macura

|

GN 28/2016

publikacja 07.07.2016 00:00

Jeśli chcesz uruchomić własny biznes, warto postarać się o unijne dofinansowanie, które pomoże wystartować twojej firmie.

Mam pomysł na  firmę Krystian Dobuszyński /REPORTER/east news

Środki na ten cel z Funduszy Europejskich są dostępne w formie dotacji lub pożyczek. Nowi przedsiębiorcy mogą też skorzystać ze szkoleń, doradztwa z zakresu prowadzenia przedsiębiorstwa, a czasami również z miejsca pracy i niezbędnego wyposażenia zakładanej firmy. O dofinansowanie z FE mogą ubiegać się ludzie młodzi, którzy wkraczają na rynek pracy i szukają na nim swojego miejsca jako przedsiębiorcy, a także osoby, które przekroczyły 30. rok życia, zdobyły już doświadczenie zawodowe i chciałyby uruchomić własną firmę. Wsparcie mogą też uzyskać twórcy innowacyjnych pomysłów na biznes.

Młodzi na swoim

Osoby, które nie przekroczyły 30. roku życia, mogą starać się o dotacje na założenie własnej firmy z programu „Wiedza Edukacja Rozwój”. Te środki są przeznaczone dla osób, które nie pracują ani się nie uczą. Instytucje udzielające wsparcia najpierw analizują sytuację danej osoby, a następnie oferują różne formy aktywizacji, np. szkolenia, staże, pomoc w znalezieniu pracy czy środki na założenie firmy. Wsparcie obejmuje dotację na start przedsiębiorstwa, czasami też szkolenia i pomoc na pierwszym etapie prowadzenia działalności gospodarczej, a także tzw. wsparcie pomostowe, czyli środki na stałe, bieżące wydatki w pierwszym okresie funkcjonowania firmy. Aby skorzystać z takiego wsparcia, należy skontaktować się z powiatowym urzędem pracy na swoim terenie albo poszukać informacji o innych instytucjach wspierających aktywizację zawodową na stronie internetowej wojewódzkiego urzędu pracy. To właśnie urząd pracy wybiera instytucje, które mogą przyznać dofinansowanie na założenie firmy osobie młodej.

Korzystając ze środków programu „Polska Wschodnia”, młodzi ludzie (do 35. roku życia) mogą założyć i rozwinąć własny start-up, czyli przedsiębiorstwo nastawione na przygotowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów i usług. Pomoże im w tym program „Platformy startowe dla nowych pomysłów”, skierowany do tych, którzy mają pomysł na innowacyjną firmę i chcą ją założyć na terenie wschodniej Polski, ale brakuje im merytorycznego i finansowego wsparcia. Mogą oni liczyć na pomoc biznesową, m.in. w postaci mentoringu i coachingu, różne usługi niezbędne do pracy nad rozwojem produktu, dostęp do stanowiska pracy. Start-upy gotowe do wejścia na rynek ze swoim produktem lub usługą będą następnie mogły się starać o dotację na rozwój biznesu. Informacje o tej formie wsparcia są dostępne na stronach: www.platformystartowe.gov.plwww.popw.parp.gov.pl.

Szansa dla wszystkich

Szanse na uzyskanie dofinansowania na start swojego biznesu mają także ci, którzy przekroczyli 30 lat. Powinni oni zainteresować się możliwościami, jakie proponuje program regionalny województwa, w którym mieszkają. Niepracujące ponad trzydziestoletnie osoby starające się o środki na uruchomienie firmy z FE zazwyczaj muszą dodatkowo wykazać, że ich pozycja na rynku pracy jest trudna. W takiej sytuacji są np. osoby, które przekroczyły 50 lat, o niskim wykształceniu, długo pozostające bez pracy czy z niepełnosprawnościami, a także kobiety. Fundusze Europejskie oferują im dotację, a czasami także doradztwo oraz szkolenia dostarczające wiedzy niezbędnej do założenia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.

Na unijne wsparcie mogą też liczyć osoby pracujące czy nienależące do wyżej wymienionych grup, które chcą założyć własną firmę. Dla nich, w ramach programów regionalnych, proponowane są pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Są one łatwiej dostępne niż w banku, formalności prostsze, a warunki spłaty bardzo dogodne.

Jak skorzystać ze środków programów regionalnych na start własnego biznesu? Wszelkie niezbędne informacje na ten temat znajdują się na internetowych stronach programu regionalnego każdego województwa (adres można znaleźć na portalu FunduszeEuropejskie.gov.pl, w zakładce „Serwisy programów”). Warto także zapytać w wojewódzkim urzędzie pracy, bo najczęściej to właśnie on wybiera instytucje, które udzielają dotacji i pożyczek na start firmy z FE. Pomocą służą także Punkty Informacyjne FE. O fundusze na start własnego biznesu można się starać tylko na terenie województwa, w którym potencjalny beneficjent mieszka, chce założyć i prowadzić firmę.